Turnhallen

Turnhalle Amundsenweg: Amundsenweg 60; 45472 MH-Heißen

Turnhalle Bülowstraße: Bülowstraße 31; 45479 MH-Broich

Turnhalle An den Buchen: An den Buchen 36; 45470 MH-Holthausen

Turnhalle Frühlingsstraße: Frühlingsstraße 45; 45478 MH-Speldorf

Turnhalle Heinrichstraße: August-Schmidt-Straße 30; 45470 MH-Heißen

Turnhalle Holzstraße: Holzstraße 70; 45479 MH-Broich

Turnhalle Kleiststraße: Kleistraße 50; 45472 MH-Heißen

Turnhalle Krähenbüschken: Strippchens Hof 20; 45479 MH-Broich

Turnhalle Mühlenfeld: Mühlenfeld 88; 45472 MH-Heißen

Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße: Prinzeß-Luise-Straße 117; 45479 MH-Broich

Turnhalle Rembergstraße: Rembergstraße 7; 45470 MH-Holthausen

Turnhalle Heerstraße/Saarner Straße: Heerstraße 95; 45478 MH-Speldorf

Sporthallen

Sporthalle Holzstraße: Holzstraße 78; 45479 MH-Broich

Sporthalle Lehnerstraße: Lehnerstraße 65; 45481 MH-Saarn

Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße: Ludwig-Wolker-Straße 35; 45468 MH-Stadtmitte

Westenergie-Sporthalle: An den Sportstätten 6; 45468 MH-Stadtmitte 

Sporthalle Von-Bock-Straße/Otto-Pankok-Gymnasium: Von-Bock-Straße 81; 45468 MH-Stadtmitte

Sportfreianlagen

Sportplatz Kahlenberg: Jahnstraße 6/ Kahlenberg; 45470 MH-Holthausen

Sportplatz Ludwig-Wolker-Straße: Ludwig-Wolker-Straße 35; 45468 MH-Stadtmitte

Schwimmbäder

Südbad: An den Sportstätten 2; 45468 MH-Stadtmitte

Nordbad: Boverstraße 150; 45473 MH-Dümpten

Rembergbad: Rembergstraße 7; 45470 MH-Holthausen